Eesti küsib Euroopa Komisjonilt tagasi ka suhkrutrahvi

  Eesti küsib Euroopa Komisjonilt tagasi kogu üleliigsete laovarude eest Euroopa Liidu eelarvesse makstud summa ning tunnistab individuaalsete kaalutlusotsuste alusel kehtetuks ettevõtjaile määratud üleliigse laovaru tasu nii suhkru kui muude põllumajandustoodete puhul.

  „Viimased arengud on olnud positiivsed ning Eestil on alus taotleda tagasi kogu üleliigsete laovarude eest Euroopa Komisjonile makstud summa,“ ütles põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. „Meil on olemas kohtuotsus, mis ütleb, et Euroopa Liidu administratsioon ei täitnud kohustust õigusaktide avaldamise kohta eesti keeles. Kuigi see konkreetne otsus käib muude põllumajandustoodete kohta, on analoogia olemas ka suhkruga ning põllumajandusministeerium pöördub komisjoni poole, et ka suhkrutrahv meile tagastataks.“

  Üleliigse laovaru tasu otsused tunnistatakse kehtetuks lähtuvalt Euroopa Kohtu 12. juuli 2012. a otsusest, milles kohus leidis, et Euroopa Liidu administratsioon ei täitnud kohustust tagada, et vajalikud õigusaktid oleks ühinemise kuupäeval Euroopa Liidu Teatajas eestikeelsena avaldatud. Kuna 1. maiks 2004 ei olnud eestikeelsena avaldatud ka suhkrut puudutav määrus, otsustas valitsus tunnistada kehtetuks ka suhkru üleliigse laovaru määramised ning küsida Euroopa Komisjonilt tagasi kogu üleliigsete laovarude eest makstud tasu. Lisaks küsib põllumajandusministeerium ka kohtukulude ja intresside tagastamist.

  Põllumajandusministeerium ning Maksu- ja Tolliamet tunnistavad omal algatusel tagasiulatuvalt kehtetuks nende ettevõtjate üleliigse laovaru (suhkur ja muud põllumajandustooted) ja selle eest tasu määramise otsused, kes on need otsused vaidlustanud. Riigi algatusel lõpetatakse ka kohtuvaidlused.

  Põllumajandusministeerium ning Maksu- ja Tolliamet tunnistavad ettevõtja taotlusel tagasiulatuvalt kehtetuks üleliigse laovaru (suhkur ja muud põllumajandustooted) ja selle eest tasu määramise otsused neil ettevõtjail, kes on laovaru tasu maksnud ja ei ole seda vaidlustanud või kelle suhtes on jõustunud kohtuotsus. Iga ettevõtte puhul langetatakse otsus eraldi.

  Eesti riik on Euroopa Komisjonile alates 2007. aasta jaanuarist tasunud muude põllumajandustoodete (piimatooted, riis, vein) üleliigsete laovarude eest kokku 6,584 miljonit eurot. Suhkru üleliigsete laovarude eest on Eesti tasunud kokku 34,264 miljonit eurot ehk 75 protsenti määratud kogusummast (45,7 miljonit eurot). 25 protsenti määratust oli Eestil lubatud jätta endale kulude katteks, mistõttu ei tulnud seda ühenduse eelarvesse maksta.

  Ettevõtjatele tuleb Eesti riigil tõenäoliselt tagastada 1 823 000 eurot, millele lisandub intressidena 2 135 000 eurot ning kuni 180 000 eurot kohtukulusid. Kokku tuleb riigil tõenäoliselt ettevõtjaile tasuda kuni 4 138 000 eurot, mis kaetakse Vabariigi Valitsuse reservi vahenditest.

  Lisainfo:

  Karin Volmer
  Põllumajandusministeerium
  pressiesindaja
  tel 625 6254
  mob 5696 4876
  karin dot volmer at agri dot ee

   

  Massu mõis, Massu küla, Hanila vald, Lääne maakond, 90111
  Tel. 52 90 643
  kuulutus at agroturg dot ee

  Agroturg on Eesti populaarseim põllumajandusteemaline portaal. Loe Agroturu reklaamivõimalustest siin