Räimepüük Ida-Viru maakonnas lõpeb selleks aastaks

  Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder peatab 28. maist kastmõrraga räimepüügi Läänemerel Ida-Viru maakonnas, kuna selleks aastaks lubatud saak on välja püütud.

  Seadus kohustab põllumajandusministrit peatama kutselise kalapüügi, kui veeala kohta kehtestatud aastane lubatud saak on ammendatud vähemalt 90% ulatuses. Tänaseks on Ida-Viru maakonnas kaluri kalapüügiloa alusel püütud 470 tonni räime lubatud 510 tonnist.

  Räime püütakse peamiselt kastmõrraga. See on aga väheselektiivne püügivahend, millega püüdmise korral ei saa vältida räime sattumist püünisesse. Kui kastmõrraga kalapüüki jätkata, ei ole tegelikult räimepüük lõppenud. Seepärast peatatakse selleks aastaks selles piirkonnas ka kastmõrraga kalapüük.

  Keeld hakkab kehtima Riigi Teatajas avaldamisele järgneval tööpäeval ja kehtib kõigi Ida-Viru maakonnas kaluri kalapüügi loa alusel Läänemerel kala püüdvate isikute suhtes.

  Lisainfo

  Gunnar Lambing
  kalapüügi korralduse ja andmete analüüsi büroo juhataja
  kalamajandusosakond
  Põllumajandusministeerium
  tel 625 6248
  e-post gunnar dot lambing at agri dot ee

  Pressiteate edastas

  Merike Lees
  avalike suhete osakond
  Põllumajandusministeerium
  tel 625 6561
  e-post merike dot lees at agri dot ee

   

  Massu mõis, Massu küla, Hanila vald, Lääne maakond, 90111
  Tel. 52 90 643
  kuulutus at agroturg dot ee

  Agroturg on Eesti populaarseim põllumajandusteemaline portaal. Loe Agroturu reklaamivõimalustest siin